SZKOŁA PŁYWANIA SZKOŁA PŁYWANIA AquaStars

Dzień Kobiet
Zawody pływackie
Nauka pływania
Obozy
Wodna zabawa
Aqua fitness
Maraton

 Regulamin Zajęć Aqua Fitness

 1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania „AquaStars” Kamili i Mariusza Golon.
 2. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni Karwiny, ul. L. Staffa 10. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin pływalni.
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku podanego do wiadomości klientów podczas zapisów.
 4. Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy stosować się do jego poleceń.
 5. Każdy uczestnik zajęć aqua fitness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć.
 6. Klienci biorący udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i uczestniczą w tych zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem. Uczestnik jest zobowiązany do osobistego poinformowania instruktora o dolegliwościach zdrowotnych, które w konsekwencji mogą mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo podczas zajęć.
 7. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do treningu w wodzie, które są do wglądu na stronie internetowej szkoły.
 8. Zajęcia trwają 45 minut.
 9. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 10. Akceptujemy karty FIT PROFIT za dopłatą 20 zł/h. W przypadku kart jeśli w dniu zajęć do godz. 12.00 klientka nie zgłosi swojej nieobecności, ponosi opłatę 30 zł za rezerwację miejsca.
 11. Cena karnetu zależy od ilości wejść w danym miesiącu.
 12. OPŁATĘ NA KOLEJNY MIESIĄC NALEŻY UIŚCIĆ NA OSTATNICH OPŁACONYCH ZAJĘCIACH. NIE DOKONANIE OPŁATY JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z ZAJĘĆ I WYKREŚLENIEM Z LISTY.
 13. NIEOBECNOŚCI należy zgłaszać drogą sms-ową pod nr tel. 695 435 322 do godz. 12.00, w przeciwnym razie zajęcia przepadają i nie ma możliwości zwrotu gotówki ani możliwości odrobienia zajęć.
 14. Uczestnik ma prawo odwołać tylko DWA zajęcia w miesiącu, które może odrobić w ciągu 1 MIESIĄCA od daty zgłoszonej nieobecności, w innej grupie, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu.
 15. Istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie pod warunkiem, że ta zapozna się zasadami regulaminu.
 16. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn technicznych lub leżących po stronie  szkoły „AquaStars”, opłata za niewykorzystane zajęcia zostanie rozliczona w miesiącu następnym.
 17. Szkoła pływania zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach regulaminu, klienci będą o zmianach informowani.
 18. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych zasad uczestnictwa oraz deklaracją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału uczestnika w zajęciach AQUA FITNESS.
 19. Regulamin ważny jest od dnia 11.09.2023 roku.

Pogoda w Gdyni

Kalendarz

Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
JSN Ares template designed by JoomlaShine.com