SZKOŁA PŁYWANIA SZKOŁA PŁYWANIA AquaStars

Dzień Kobiet
Zawody pływackie
Nauka pływania
Obozy
Wodna zabawa
Aqua fitness
Maraton

Regulamin Szkoły Pływania „AquaStars”

 1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania „AquaStars” Kamila i Mariusz Golon.
 2. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 10 w Gdyni Karwiny, ul.L.Staffa 10.
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku podanego do wiadomości klientów podczas zapisów oraz poprzez stronę internetową. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać dni i godzin, na które jest zapisany.
 4. Zajęcia odbywają się w grupach, w których liczba dzieci nie przekracza 7–8 osób na trenera/instruktora.
 5. Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły Pływania na podstawie złożonej deklaracji podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego), zapoznaniu się z regulaminem Szkoły Pływania „AquaStars” i pływalni przy Zespole Szkół nr 10 w Gdyni Karwiny przy ul. L. Staffa 10 a także opłaceniu pierwszych zajęć.
 6. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zostają przyjęci do Szkoły Pływania na podstawie złożonej i podpisanej deklaracji, zapoznaniu się z regulaminem Szkoły Pływania „AquaStars” i pływalni przy Zespole Szkół nr 10 w Gdyni Karwiny przy ul. L. Staffa 10 oraz opłaceniu pierwszych zajęć.
 7. Kwalifikacje do grup prowadzi Instruktor.
 8. Każdy z uczestników zajęć zostaje zakwalifikowany do grupy ćwiczebnej zgodnie z poziomem umiejętności. W miarę uzyskiwanych postępów następuje indywidualna kwalifikacja do grupy o wyższym poziomie zaawansowania.
 9. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska według własnego programu nauczania.
 10. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni uczestnika zajęć.
 11. Rodzic/opiekun prawny uczestnika oświadcza, iż ten nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z zajęć, a w przypadku ich wystąpienia poinformuje niezwłocznie organizatora zajęć. 
 12. Warunkiem wejścia na obiekt jest okazanie w kasie pływalni karnetu, który uczestnik otrzymuje w dniu dokonania opłaty za zajęcia.
 13. Zajęcia trwają 45 minut. Uczestnicy zajęć uprawnieni są do skorzystania z szatni i natrysków przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 14. Godzina, na którą wyznaczone zostały zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na basenie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.
 15. Na basenie dziecko przebywa 45 minut pod opieką instruktora. Po zajęciach opiekun odbiera dziecko od trenera/instruktora i opuszcza basen.       
 16. Opiekun dziecka, jeśli chce wejść do wody w czasie zajęć zobowiązany jest do wykupienia biletu.
 17. Wykupienie karnetu na kolejny okres rozliczeniowy obowiązuje na ostatnich zajęciach poprzedzającego miesiąca.
 18. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dłuższej niż miesiąc dziecko zostaje wypisane z danej grupy bez możliwości zwrotu pieniędzy za okres płatniczy.       
 19. Każdy uczestnik szkoły pływania „AquaStars” może zrezygnować z zajęć z okresem miesięcznego wypowiedzenia, tj. 30 dni. Osoba taka zobowiązana jest dokonać wszelkich rozliczeń finansowych należnych organizatorowi na koniec okresu wypowiedzenia.
 20. Za niezgłoszone lub nieodrobione nieobecności na zajęciach nie ma możliwości zwrotu gotówki.
 21. Nieobecności należy zgłaszać drogą e-mailową lub sms-ową pod nr tel. 609 64 97 55 lub 695 43 53 22 przynajmniej 2 godz. przed zajęciami, w przeciwnym razie zajęcia przepadają.
 22. Niewykorzystane zajęcia można odrobić posiadając aktualny karnet w ciągu miesiąca od daty zgłoszonej nieobecności, w innej grupie, na tym samym poziomie umiejętności, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z instruktorem.
 23. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę uzgadniać z organizatorem.

Regulamin ważny jest od dnia 12.09.2016 roku.

Adidas shoesNIKE AIR HUARACHE

Pogoda w Gdyni

Kalendarz

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JSN Ares template designed by JoomlaShine.com